fbpx

Ανοσοποιητικό & HPV

Ανοσοποιητικό & HPV

Το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην έκφραση του ιού των κονδυλωμάτων σε περίπτωση μόλυνσης. Όταν το ιϊκό φορτίο ξεπερνά την ικανότητα άμυνας του οργανισμού, τότε εκδηλώνονται βλάβες που αφορούν τον ιό HPV.

 

Αν οι άμυνες του οργανισμού υστερούν, υπάρχει γενικότερη προδιάθεση στο σώμα για μία σειρά από προβλήματα υγείας. Η εξέλιξη του HPV επηρεάζεται έντονα από την κατάσταση της άμυνας του ανθρώπινου σώματος, όσο πιο ανίσχυρο είναι το ανοσοποιητικό σύστημα, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες ο ιός να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα γεννητικά όργανα και όχι μόνο.

 

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι με λοίμωξη HPV θα καταστείλουν τον ιό στο σώμα τους μέσα σε δύο έτη, το 10%-20% των ατόμων που έχουν μολυνθεί θα αποτύχουν να το πράξουν, αποκτώντας πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Για να φτάσει o ιός HPV στο σημείο να προκαλέσει καρκίνο, θα πρέπει να υπάρχουν προβλήματα στους αμυντικούς μηχανισμούς που διαθέτει ο οργανισμός. Tο ανοσοποιητικό σύστημα είναι ικανό να κινητοποιεί όλους τους αμυντικούς μηχανισμούς, ώστε να εμποδίσει τον ιό να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται.

 

Συχνά, σε γυναίκες νεαρής ηλικίας, τόσο οι λοιμώξεις όσο και οι μειωμένου βαθμού αλλοιώσεις, που παρατηρούνται στον τράχηλο της μήτρας (LSIL), σταδιακά εξαλείφονται, και συνήθως αυτό συμβαίνει μέσα σε διάστημα δύο ετών. Η αντιμετώπιση και καταπολέμηση ενός γονότυπου HPV μπορεί να επιτευχθεί το πολύ μέσα σε δύο χρόνια, αν το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς είναι ισχυρό. Για το λόγο αυτό, οι επιστημονικές εταιρείες τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική, υποστηρίζουν ότι χρειάζεται να παρακολουθείται ενδελεχώς ο ασθενής ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εφόσον βέβαια έχει προηγηθεί εμπεριστατωμένη και σίγουρη διάγνωση της συνολικής κατάστασης της υγείας του. Προτείνεται, λοιπόν, να ενδυναμωθεί το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου και να ελέγχεται τακτικά η πορεία της υγείας του.

 

Σε περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί η λοίμωξη από τον ιό του HPV, η οποία προκαλεί εκτός των άλλων και φλεγμονή, μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση χρόνιων λοιμώξεων, διότι ο ξενιστής, το κύτταρο δηλαδή στο οποίο εδράζεται και αναπαράγεται ο ιός,  πιθανόν να μη γνωρίζει την παρουσία του συγκεκριμένου ιού στον οργανισμό του. Έτσι, ο παθογόνος αυτός ιός ενδέχεται να επιβιώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα και να προκαλεί επιζήμιες βλάβες στον οργανισμό του ασθενούς. Επιπλέον, αν ο ιός HPV παραμείνει για αρκετό καιρό και δεν υποχωρήσει, εγκυμονεί ο κίνδυνος καρκινογένεσης.

 

Στις περιπτώσεις εκείνες που υπερισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και η φλεγμονή καταστέλλεται, σπάνια παρατηρούνται υποτροπές. Αλλά και στις ασθενείς στις οποίες κρίνεται σκόπιμη επέμβαση για καταστροφή ή αφαίρεση των αλλοιώσεων (οξυτενή κονδυλώματα ή προκαρκινικές), είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Μετά την αφαίρεση των αλλοιώσεων, ο οργανισμός έχει να αντιμετωπίσει μικρότερο ιϊκό φορτίο και είναι ευκολότερο για το ανοσοποιητικό σύστημα να καταστείλει τους HPV που παραμένουν. Επομένως, η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος είναι φλέγον και ουσιαστικό ζήτημα

 

Ενισχύστε Φυσικά την άμυνα του Οργανισμού σας

 

Εξειδικευμένες εξετάσεις οι οποίες φωτογραφίζουν με ακρίβεια την κατάσταση του ανοσοποιητικού μας συστήματος.

 

Το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να ενισχυθεί με φυσικούς τρόπους, ώστε να κατασταλεί ή να εντοπιστεί ευκολότερα ο ιός, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μια σωστή πρόληψη των πιθανών προκαρκινικών αλλοιώσεων.

 

Η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος κάθε ασθενούς, η οποία μπορεί να συστηθεί ακόμη και όταν υπάρχει υποψία μόλυνσης, επιτυγχάνεται με τη χορήγηση μείγματος (blend) μικροθρεπτικών συστατικών που στοχεύει στην άμεση ενδυνάμωση της άμυνας του οργανισμού.

 

HPV και Αυτοανοσία

 

Το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την  έκφραση ή μη του ιού των κονδυλωμάτων σε περίπτωση μόλυνσης. Όταν το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ισχυρό, τότε ο οργανισμός δε θα επιτρέψει την έκφραση του ιού.

 

Η εξέλιξη του HPV καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από κατάσταση της άμυνας του οργανισμού μας. Tο ανοσοποιητικό σύστημα διαθέτει την ικανότητα κινητοποίησης όλων των αμυντικών μηχανισμών κι έτσι μπορεί να παρεμποδίσει τον πολλαπλασιασμό του ιού. Όσο πιο αποδυναμωμένο είναι το ανοσοποιητικό σύστημα, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να προκληθούν σοβαρά προβλήματα, εξαιτίας του ιού HPV. Επομένως, η ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος επιβάλλεται.

 

Ο ασθενής καλείται να συμπληρώσει ένα ιατρικό ιστορικό. Επιπλέον, διενεργούνται Εξειδικευμένες Μοριακές Εξετάσεις. Βάσει, λοιπόν, των διαγνωστικών ευρημάτων καθορίζεται το θεραπευτικό πλάνο, που ενδείκνυται ανά περίπτωση. Επιπλέον, μέσα από τη διάγνωση, μπορούν να ανιχνευθεί η ύπαρξη τυχόν φλεγμονών, οι οποίες παρεμποδίζουν τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

 

Θεραπευτική Αντιμετώπιση

 

Ο ασθενής καλείται να συμπληρώσει ένα ιατρικό ιστορικό. Επιπλέον, διενεργούνται Εξειδικευμένες Μοριακές Εξετάσεις. Βάσει, λοιπόν, των διαγνωστικών ευρημάτων καθορίζεται το θεραπευτικό πλάνο, που ενδείκνυται ανά περίπτωση. Επιπλέον, μέσα από τη διάγνωση, μπορούν να ανιχνευθεί η ύπαρξη τυχόν φλεγμονών, οι οποίες παρεμποδίζουν τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

 

Κατόπιν της διάγνωσης, διαμορφώνονται αποκλειστικά Εξατομικευμένα Ιατρικά Πρωτόκολλα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού. Είναι εξατομικευμένα, όπως αναφέρθηκε, γιατί καθορίζονται με βάση διάφορες παραμέτρους, που αφορούν την ηλικία, το φύλο και γενικότερα τη συνολική κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Χορηγούνται, λοιπόν, Εξατομικευμένες Ιατρικές Αγωγές, τις οποίες ο ασθενής προμηθεύεται από επιλεγμένα φαρμακεία.

 

Παρακολούθηση

 

Η πορεία της υγείας του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς  εξετάζεται σε τρίμηνη βάση και οι αγωγές παραμετροποιούνται βάσει του συνόλου των βιοχημικών δεικτών. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιστοποιείται ο χρόνος θεραπείας και επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Καταλυτικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση των πραγμάτων παίζει η συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπευτική αγωγή. Χρειάζεται πειθαρχία και αυστηρή τήρηση του εκάστοτε Εξατομικευμένου Ιατρικού Πρωτοκόλλου, καθώς και του συνόλου των οδηγιών που θα λαμβάνει από την Ιατρική Ομάδα.

 

Με αυτές τις μεθόδους, ενδυναμώνεται το Ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς και περιορίζεται σημαντικά η πιθανότητα επανεμφάνισης του ιού HPV και υποτροπής των κλινικών βλαβών που προκαλούνται, εξαιτίας του συγκεκριμένου ιού.

 

 

 

Για να είστε πάντα καλά

 

Dr. Κυριάκος Τίγκας, M.D.
Χειρουργός Γυναικολόγος – Μαιευτήρας
Εξειδίκευση σε:
Ορμονική Αποκατάσταση με Φυσικές (Βιομιμητικές) Ορμόνες
Χειρουργική Γυναικολογική Ογκολογία, Χειρουργική Μαστού